فرم همکاری

نام و نام خانوادگی: *
نام پدر: *
گواهی نامه رانندگی:
تاریخ تولد: *
محل تولد:*
وضعیت تاهل:*
نظام وظیفه:
نوع معافیت:
نحوه اشنایی با شرکت:
کد ملی:
مدرک تحصیلی:
معدل و محل تحصیل :
سوابق شغلی:
اشنایی با زبان انگلیسی :
اشنایی با زبان فرانسه:
اشنایی با رایانه:
در چه زمینه قصد همکاری دارید؟ :
حقوق مد نظر به ریال :
تاریخ امادگی شروع کار:
میزان علاقه مندی به خودرو:
نشانی محل سکونت:
تلفن:
موبایل :
ایمیل:
محل کار فعلی :
تلفن ضروری:
ویژگی های متمایز کننده شما از دیگران (توضیحات):
اینجانب کلیه مندرجات قید شده در این پرسشنامه را به طور صحیح تکمیل نموده و چنانچه مواردی خلاف واقع مشاهده گردد شرکت توسعه اندیش سپند مجاز است همکاری خود را با اینجانب راسا و یکجانبه قطع و بنا به میل خود در آن تجدید نظر نمایید
تکمیل این فرم هیچ تعهد استخدامی نخواه داشت
شرکت بین المللی الو رنت ایران
info@rent32.ir 031 - 32 32 32 32