همکاری حقیقی با ما


نام:
نام خانوادگی:
کد ملی :
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
ایمیل:
آدرس محل اقامت:
ادرس و تلفن محل کار:
کشور محل همکاری:
استان محل همکاری:
شهر محل همکاری:
توضیح فعالیت شغلی و سوابق کاری:
دلیل تمایل به همکاری:
سوالات عمومی:

آیا امکان بازاریابی و معرفی مشتری را دارید؟
شرکت بین المللی الو رنت ایران
info@rent32.ir 031 - 32 32 32 32